pokaż menu


ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 12(3)/2014

 

Małgorzata Ciesielska
Rodzaje, formy i cykl przemocy w rodzinie

 

Daniel Kucharek
Bezpieczeństwo finansowe małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik działalności pomocowej Unii Europejskiej

 

Daniel Kucharek
Zapewnienie bezpieczeństwa w lotniskowym obszarze kontrolowanych skażeń ładunków jako element działań pododdziałów chemicznych

 

Janusz Murasicki
Relacje między wybranymi kategoriami przestępczości a bezpieczeństwem państwa i obywateli

 

Наталья Токарева (Natalja Tokareva)
Развитие коммуникативной компетентности личности подростка (Rozwój kompetencji komunikatywnej osobowości nastolatków)

 

Natalia Okulicz-Kozaryn
Charakterystyka nordyckich modeli bezpieczeństwa socjalnego

statystyka