pokaż menu

 

 

 

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 11(2)/2014

 

Jolanta Bielawska
Interdyscyplinarny charakter pielęgniarstwa


Ioan Ganfalean, Miruna Tudorascu, Mihaela Cojan
Ochrona praw człowieka w Europie

 

Елена Сапогова (Elena Sapogova)
Автобиографическая наррация как способ смысловой организации жизненного опыта (Narracja autobiograficzna jako sposób pojęciowej organizacji doświadczenia życiowego)


Наталья Смирнова (Natalia Smirnova)
Представления о будущей семье у подростков, воспитывающихся в приемных и биологических семьях (Wyobrażenia nastolatków adoptowanych i wychowujących się w rodzinach biologicznych na temat przyszłej rodziny)


Светлана Устименко (Svetlana Ustimenko)
Возрастная динамика ценностных ориентаций школьной и студенческой молодежи Украины (Dynamika wiekowa przy wyborze wartości przez ukraińską młodzież szkolną i studencką)


Władysław Walkowiak, Katarzyna Sobianowska
Promieniotwórczość naturalna i sztuczna - korzyści i zagrożenia wynikające z jej stosowania. Energetyka jądrowa w Polsce

statystyka