pokaż menu


ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 8

 

Jolanta Bielawska
Kompetencje zawodowe pielęgniarki


Elżbieta Chmielewska

Wpływ czynników motywujących na kształcenie podyplomowe pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy


Barbara Kozomaricz

Opieka pielęgniarska nad przebywającym w domu dzieckiem z guzem mózgu w terminalnym stadium choroby


Bożena Linda
Zastosowanie modelu pielęgniarstwa Dorothei Orem w pielęgnowaniu pacjentki z nowotworem złośliwym sutka


Katarzyna Lisowska
Wspominane doświadczenia z wychowania fizycznego absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ich aktualne uczestnictwo w rekreacji ruchowej


Mariola Wozowczyk
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek na studiach pomostowych

statystyka