pokaż menu 

 

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 6

 

Agnieszka Błaszczyk-Szabat
The role of markedness in the acquisition of aspectual features of Polish as a foreign language


Małgorzata Bujnowska, Joanna Żółtańska
Wpływ czynników ryzyka na czas udrożnienia tętnicy wieńcowej u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi


Joanna Żółtańska, Małgorzata Bujnowska
Zawodowe zagrożenia zdrowia pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy


Renata Hołowiak, Małgorzata Więcławek

Resuscytacja płynowa we wstrząsie hipowolemicznym


Tomasz Czerwiński

Publiczne zarządzanie w sferze prawa autorskiego - problemy definicyjne i normatywne


Kornelia Hübscher

Rodzicielskie strategie edukacyjne w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej


Leszek Malkiewicz, Paweł Drożdż

Wypadek przy pracy z punktu widzenia prawa i medycyny


Agnieszka Moryl
Dostęp podejrzanego do akt postępowania przygotowawczego a ochrona danych osobowych świadków


Eugeniusz Szydłowski

Różnorodność czynników w procesie reformowania administracji publicznej


Eugeniusz Szydłowski

Pojęcie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w świetle prawa Unii Europejskiej (cz. I )

statystyka