pokaż menu

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 5

 

JOANNA HELIOS
Prawo materialne a prawo procesowe w kontekście relacji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi


WIOLETTA JEDLECKA
Wpływ jednostki na decyzje publiczne ( demokracja ) w Unii Europejskiej


SYLWIA KACZOROWSKA

Ochrona konsumenta w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

 

AGNIESZKA KURZYŃSKA-LIPNIEWICZ
Systemy ADR jako alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce i w Unii Europejskiej


AGNIESZKA ŁAKOMSKA, WITOLD ŁAKOMSKI

Sąd rejestrowy czy sąd gospodarczy? Kognicja sądowa w sprawach oceny zgodności z prawem uchwał organów spółek kapitałowych podlegających wpisowi do rejestru sądowego


LUDWIG SCHMAHL
Neue organisatorische Strukturen der Europäischen Union durch den Vertrag von Lissabon - vom Vertrag von Nizza zum Verfassungsvertragsentwurf und zum Vertrag von Lissabon


IWONA SIERPOWSKA

Zakres podmiotowy prawa do świadczeń z pomocy społecznej


ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Prawne wymagania dostępu do informacji niejawnych

statystyka