pokaż menu
Pliki do pobrania


 1. Przebieg Procesu Wydawniczego

 2. Zgłoszenie publikacji do Planu Wydawniczego (załącznik nr 1)

 3. Ankieta autorska (załącznik nr 2)

 4. Plan wydawniczy (załącznik nr 3)

 5. Pozytywna ocena Rady Wydawniczej (załącznik nr 3.1)

 6. Instrukcja przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (załącznik nr 4.2)

 7. Oświadczenie autora/autorów dot. własności intelektualnej dzieła (załącznik 4.4)

 8. Wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego (załącznik nr 4.1)

 9. Umowa o dzieło do recenzji publikacji 

 10. Rachunek do umowy o dzieło za recenzję publikacji (załącznik nr 5.2)

 11. Arkusz recenzji publikacji- język polski (załącznik nr 5.3)

 12. Arkusz recenzji i publikacji - język angielski

 13. Przekazanie maszynopisu do druku (załącznik nr 3.2)

 14. Karta publikacji (załącznik 4.5)

 15. Instrukcja przeprowadzenia korekty autorskiej (załącznik nr 4.6)

 16. Regulamin Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 17. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 18. Zasady wydawania Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 19. Zarządzenie Nr 8/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2014 w sprawie zasad określania honorariów i stawek w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 20. Zarządzenie Rektora nr 37/15 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 

 

statystyka