pokaż menu

 

 

 

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

Zeszysty Naukowe nr 3

 

Metin Aksoy
Die Zypern-Frage: Ein bedeutender Konflikt in der Europäische Union


Magda Bobrowska
Wpływ bioremediacji na własności fizyczne wybranych gruntów z terenu Legnicy zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi


Joanna Helios
Modele legitymizacji prawa europejskiego


Wioletta Jedlecka

Jednostka czy wspólnota? W poszukiwaniu tożsamości


Julian Jezioro

Ochrona nazwy imprezy artystycznej na przykładzie nazwy „Wratislavia Cantans w świetle praktyki działalności jednostek administracji i przepisów polskiego prawa autorskiego


Julian Jezioro
Umowa komisu w uregulowaniu kodeksu cywilnego


Julian Jezioro
Umowa agencyjna w uregulowaniu kodeksu cywilnego. Część 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka


Julian Jezioro
Umowa agencyjna w uregulowaniu kodeksu cywilnego. Część 2. Wybrane elementy sytuacji prawnej stron stosunku z umowy agencyjnej


Paweł Kobes
Politoksykomania jako przejaw demoralizacji nieletnich

statystyka