pokaż menu

ZOBACZ CAŁY ZESZYT

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 2

 

Jan Wojtaśœ
Szkoła w systemie edukacji. Refleksje socjologiczne


Dariusz Wędzina
Edukacyjne walory materialnego dziedzictwa kulturowego


Natalia Demeshkant
Osobliwości edukacji ekologicznej na wyższych uczelniach przyrodniczych oraz rolniczych

 

Ewa Kozak
Szanse i zagrożenia działalności pedagogicznej w kontekście tożsamości zawodowej nauczycieli


Iwona Paszenda
Kompetencje zawodowe studentów pedagogiki w dobie przemian edukacyjnych i społecznych


Maria J. Zajączkowska
Nauczyciel jako mediator w sporach uczniowskich


Lilla Barbara Paszkiewicz
Sytuacja edukacyjna osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej


Katarzyna Werszner
Brytyjskie doświadczenia w kształceniu osób niepełnosprawnych


Patrycja Hanyga - Janczak
Mass media a zachowania dzieci i młodzieży w wolnym czasie


Małgorzata Wolska - Długosz
Dziecko w świecie mediów

 

Paulina Forma
Internet w wychowaniu szanse i zagrożenia

 

Aleksander Kobylarek
Inteligencja sieciowa. Intelektualiści w społeczeństwie internetowym


Beata Krawiec
Jak edukacja zmienia społeczeństwo?


Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz, Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Zróżnicowany poziom świadomości ekologicznej studentów wrocławskich uczelni


Józefa Szczepankowska
Stres w zawodzie nauczyciela próba charakterystyki


Elżbieta Wojtaś
Przyszłe role zawodowe w opiniach studentów wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego


Beata Maj
Udział młodzieży w życiu publicznym oraz rola szkoły w jego kształtowaniu


Adam Kubów
Wychowawcza funkcja usług społecznych


Arkadiusz Urbanek
Miejsce aktywności religijnej więźniów w teleologii pedagogiki resocjalizacyjnej na podstawie badań prowadzonych w wybranych zakładach karnych


Janusz Grasza
Wzmacnianie inteligencji emocjonalnej u kobiet poszukujących pracy oraz planujących założenie własnej działalności gospodarczej


statystyka