pokaż menu

 

ZOBACZ CAŁY ZESZYT 

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 1

 

Helena Babiuch

Europejski Kodeks Dobrej Administracji a polska procedura i praktyka administracyjna

 

Izabela Bernatek-Zaguła
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa pacjenta do informacji

 

Anna Feja-Paszkiewicz
Prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych uwagi w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

Joanna Helios
Legalność (nielegalność) Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze rozważania w oparciu o zasadę suwerenności państw-stron Statutu MTK

 

Wioletta Jedlecka
Państwo narodowe a integracja europejska

 

Agnieszka Kurzyńska
Rękojmia a ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową porównanie sytuacji konsumenta pod rządami poprzedniej i obecnej regulacji prawnej

 

Iwona Sierpowska
Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

 

Bożena Jasiak
Rozpoznanie obszarów zarządzania personelem w małych przedsiębiorstwach

 

Agnieszka Macuga
Zastosowanie metody KAM do oceny tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

 

Paweł Macuga
Inwentyczne uwarunkowania tworzenia innowacji

 

Przemysław Siudak
Poglądy współczesnych szkół ekonomicznych na rolę państwa w gospodarce

 

Dariusz Sobotkiewicz
Czynniki determinujące samodzielnoość decyzyjną oddziałów przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie marketing

 

Bogumiła Wątorek
Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych a interesy ich uczestników

 

Lilia Omelan
Wykorzystanie gier symulacyjnych w nauczaniu języka angielskiego dla celów zawodowych

 

statystyka