pokaż menu

 

 

Zeszyty Naukowe nr 28(3)/2018

 

 

 

 

 

Ewa Gondek, Katarzyna Świniarska, Dorota Nowak, Małgorzata Janczar-Smuga, Anna Kamińska-Dwórznicka, Artur Wiktor
Ocena sposobu żywienia mężczyzn uprawiających amatorsko sporty siłowe

 

  Łukasz Wojcieszak
  Import gazu z USA do Polski - przesłanki i perspektywy współpracy

 

Anna Małgorzata Deptuła
Zastosowanie analizy skupień w grupowaniu ekspertów dokonujących oceny ryzyka innowacji technicznych

 

Natalia Jagodzińska
Safety and hygiene of work of the transport industry based on osh management standards

 

Oleh Klyus
Poprawa ekologicznych i ekonomicznych parametrów pracy silników z zapłonem samoczynnym

 

Barbara Kaczmarczyk, Bernard Wiśniewski, Robert Gwardyński
Security of an individual

 

Bernard Wiśniewski, Barbara Kaczmarczyk
Extraordinary threats to people and the environment - interpretation and educational aspects

 

Karolina Lis
Determinanty zarządzania informacją w centrum powiadamiania ratunkowego

 

Mariusz Wiatr
Obronność państwa w okresie pokoju

 

Marlena Dąbrowska
Teoretyczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa

 

Stanisław Olefirov
Public control as a mechanism of interaction between the state and civil society

 

Luis Ochoa Siguencia, Patrycja Kaczmarczyk, Edyta Sadowska
Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu - nowa przestrzeń edukacji ( komunikat z badań

 

Grzegorz Olczyk
Uelastycznianie „gorsetu komunikacyjnego" w kulturach organizacji

 

Marcin Łukasiewicz
Vaporwave, czyli artystyczna manifestacja cyberkultury

 

Marta Trusewicz-Pasikowska, Konrad Pasikowski
Fandom internetowy jako przestrzeń przyjazna twórcom na przykładzie grupy Sherlock Polska. Raport z badań

 

Monika Łozińska
Zjawisko plagiaryzmu w środowisku akademickim

 

Rafał Sowiński
Rola systemu tagów w serwisie Wykop.pl. Folksonomia czy memy?

 

Lilianna Kurek
Matka i dziecko w warunkach penitencjarnych: asocjacja czy prizonizacja

 

Magdalena Krajewska
Rzymski, polski i niemiecki małżeński ustrój majątkowy

 

Adam Konieczny
Potrzeby badań podstawowych problemów współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy

Procedura recenzowania artykułów naukowych

statystyka