pokaż menu
Zeszyty Naukowe nr 27(2)/2018

 

 

 

Agnieszka Kos
Projekt, jego charakterystyka i rodzaje

 

Paweł Kobes
Funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna kuratora związana z przygotowaniem skazanego do zwolnien

 

Andrzej Szczepański
„Powódź stulecia" w Legnicy w 1977 roku

 

Aleksandra Kurczyńska, Ewelina Dymarska
Immunostymulujące składniki żywności w prewencji i łagodzeniu przebiegu procesów zapalnych

 

Marek Szalkiewicz
Choreoterapia jako forma pracy z osobami niepełnosprawnymi

 

Marek Brylonek
Wpływ imigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne Republiki Francuskiej

 

Paweł Lubiewski
Nielegalna migracja w Rosji

 

Przemysław Tur
Rola kapelana w Siłach Zbrojnych RP

 

Wiktor Trybka
Ocena wykonania decyzji administracyjnej

 

Łukasz Zaliwski
„Specustawy" w prawodawstwie polskim - zjawisko incydentalne czy stałe?

 

Łucja Kapralska
Liternet i liternauci - sieć jako przestrzeń literatury

 

Elżbieta Ceholnik-Szafran
O niektórych aspektach społecznych polskiej edukacji domowej

 

Marta Trusewicz-Pasikowska, Konrad Pasikowski
Społeczny wymiar fandomów internetowychna przykładzie grupy Sherlock Polska. Raport z badań

 

Aleksandra Różańska
Kultura korzystania ze znaków graficznych w komunikacji medialnej. Funkcja emotikonów z perspektywy społeczno-psychologicznej

 

Małgorzata Kozłowska, Anita Famuła-Jurczak, Grzegorz Hryniewicz
Dziecięcy mutyzm wybiórczy - studium przypadku

 

Анатолий Музыченко, Наталья Побирченко, Татьяна Понедельчук
Интеллектуальный капитал как движущая сила инновационной экономики

 

Paweł Lubiewski
Opinia o podręczniku akademickim:
Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał B. Kuca, Andrzej Dawidczyk. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, wydanie drugie uaktualnione, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2017, 505 s.

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy
Procedura recenzowania artykułów naukowych

 

 

statystyka