pokaż menu

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 26(1)/2018

 

 

 

Tetiana Zaporozhet
Европейский вектор интеграции: опыт Польши для Украины. (Europejski wektor integracji: doświadczenie Polski dla Ukrainy)

 

  Małgorzata Szudrowicz-Garstka

W poszukiwaniu wykładników gramatyki komunikacyjnej. Analiza na przykładzie wybranych tekstów „Tygodnika Powszechnego"


Jolanta Bielawska
Zasady optymalnej komunikacji z osobą z niepełnosprawnością intelektualną w przebiegu procesu pielęgnowania.

 

Kamila Sadaj-Owczarek, Natalia Puziak, Romana Kominiak, Mateusz Miszczyszyn
Małgorzata Bujnowska

Czy ciało po śmierci mózgu może się ruszać?


Małgorzata Wieczorek, Joanna Żółtańska, Małgorzata Lesińska-Sawicka
Rola i zadania pielęgniarki sprawującej opiekę nad pacjentem podczas zabiegu hemodializy


Alicja Ziembowska, Joanna Żółtańska
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z miażdżycą tętnic kończyn dolnych - studium przypadku


Marek Szalkiewicz
Idee pedagogiczne Zygmunta Mysłakowskiego


Barbara Kaczmarczyk
Selected problems of education for safety in the changing environment of threats


Agnieszka Nymś-Górna, Anna Sobczak
Akademickie biura karier i ich rola w poradnictwie zawodowym dla studentów


Monika Ziemianin
Internet jako medium pamięci zbiorowej młodych ludzi. Analiza wybranych hiphopowych utworów patriotycznych dostępnych na YouTube

Tomasz Chłopecki
Reform of the Notaries between 1929 and 1933


Łukasz Kempka
Oferta wstępna formą zaproszenia do negocjacji w przedmiocie finansowania kapitałowego


Maciej Błażewski
Elektroniczne rejestry publiczne jako środki komunikacji elektronicznej

 

Krzysztof Justyński
Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego województwa śląskiego

 

Piotr Szymaniec
Integracyjne podejście do systemu prawa. Uwagi o pracy Marii A. Kapustiny, Prawne regulowanie. Podejście systemowe (Правовое регулирование: Системный подход, Sankt-Petersburg 2017, s. 273)

 

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im.Witelona w Legnicy

 

statystyka