pokaż menu

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 25(4)/2017

 

 


Andrzej Ładyżyński
„Gdy macie babcie – to się nie trapcie”, czyli o roli dziadków w rodzinie

Grażyna Maciak
Współpraca środowisk wychowawczych – szkoła i rodzina

Kornelia Hübscher
Rodzina „we wsparciu psychologicznym” – między koniecznością a potrzebą

Jolanta Bielawska
Zaburzenia psychiczne u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane zagadnienia komunikacyjne w opiece medycznej nad pacjentem

Jolanta Bielawska

Pacjent z niepełnosprawnością intelektualną w wieku starszym. Problemy komunikacji

Małgorzata Wieczorek, Joanna Żółtańska, Małgorzata Lesińska-Sawicka
Opieka pielęgniarska nad pacjentem dializowanym z powodu cukrzycowej choroby nerek – studium przypadku

Kamila Sawka
Cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego Kresowian ( przykład wicynian)

Karina Sikora-Wojtarowicz, Blandyna Janko
W cyfrowej rzeczywistości edukacyjnej

Małgorzata Pacer-Kaznowska
Wybrane aspekty ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej realizowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie kontroli bezpieczeństwaw placówkach lotniczych

Jan Targoński
Wybrane aspekty udziału Żandarmerii Wojskowej w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Chłopecki
The legal position of the notary in the Second Republic – reform projects. The period between 1918 and 1923

Larysa Gajewska (Лариса Гаєвська), Natalia Szulga (Наталія Шульга)

Państwowa polityka edukacyjna Niemiec – cechy szczególne i kierunki wdrażania

Tetyana Pantyuk (Тетяна Ігорівна Пантюк)
Навчально-виховна робота з дітьми, які постраждали від новітніх міграційних процесів в Україні (Dydaktyczno-wychowawcza praca z dziećmi, które ucierpiały wskutek nowoczesnych procesów migracyjnych w Ukrainie)

Tatiana Sawina (Татьяна Савина)
Введение системы управления качеством здравоохранения Украины как составляющей государственной кадровой политики (Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ochrony zdrowia Ukrainy jako jednego z elementów państwowej polityki kadrowej)

Marcin Hibner
Recenzja książki: Witold Kania (red.), Carbo et terra, laudamus Dominum. Nie tylko o węglu mowa, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2016, s. 142

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Wykaz recenzentów z 2017 roku

statystyka