pokaż menu
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

ISSN: 1896-8333
e-ISSN: 2449-9013

 

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazują się cyklicznie od 2007 roku. Stanowią serię wydawniczą mającą na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego. Zamieszczane w nich artykuły naukowe odzwierciedlają przede wszystkim kierunki badań zarówno nauczycieli akademickich PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak też autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.


W wykazie czasopism naukowych MNiSW z 2016 r. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zostały umieszczone w części B w poz. 2121 i za publikację w tych Zeszytach uzyskuje się 7 punktów.


Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl

- BazEkon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

- BazHum http://bazhum.pl

- Index Copernicus

 

Ponadto publikacje dostępne są na stronach internetowych Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (w formacie pdf).

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

 

Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica

 

ISSN: 1896-8333
e-ISSN: 2449-9013

 

Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica appear periodically since 2007. They are a series of publications aimed at disseminating and popularizing the achievements of research. They published scientific articles primarily reflect trends in research both academics of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica, as well as authors from domestic and foreign academic centers.

 

Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica received seven points in the list of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education for the year 2015.

 

 

The journal is indexed in databases:

 

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl

- BazEkon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

- BazHum http://bazhum.pl

- Index Copernicus

 

In addition, publications are available on the websites of the Lower Silesian Digital Library and Publishing House of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica (in pdf format).

 

 

 

The basic version of the magazine: printed.


statystyka